יליד תל אביב, רופא בגימלאות

משחר ילדותי הקסימוני סיפורי המיתולוגיה, לכך חברו אהבותיי את האומנות, ללמוד וללמד וכשהתפניתי מדאגות הפרנסה רק טבעי היה שנשאבתי לעסוק בהם.
נמצאתי למד כי כדי להבין יצירת אומנות יש לזהות בה את מאפייני הדמות או העלילה.

בשורת המצגות הארוכה שיצרתי בחרתי לספר את סיפורי המיתולוגיה היוונית רומית, סיפורי התנ”ך, סיפורי הברית החדשה, ויצירות סיפרות אחרות ולהציג לצידם חלק מיצירות האומנות הרבות שנסבו אודותם למן העת העתיקה ועד ימינו. לא התיימרתי להציגן בסדר כרונולוגי. מטרתי הייתה להצביע על האטריבוטים (מאפייני הדמויות) החבויים בהן.

את המצגות הפצתי בתחילה בין ידידי ומכרי ומשראיתי כי הן מעוררות עניין בקרב קהל גדול העליתי אותן באתר משלי.

אתר זה אינו למטרות רווח, הוא פתוח לכל  ומטרתו הקניית בסיס ראשוני ללמוד הנושאים שבחרתי להציג.
כדי למנוע המתנה ארוכה הכרוכה בהורדת כל מצגת למחשבכם בטרם ניתן לצפות בה, בחרתי להציג את המצגות, בשלושה אופנים גם באתר. דא עקא, באפשרויות אלה לא ניתן להאזין למוסיקה המלווה חלק מן המצגות. אם תחפצו בכך תוכלו להוריד את המצגות למחשבכם ולהנות גם מן המוסיקה.

ניתן להוריד את המצגות, להפיצן בדואר אלקטרוני, להעתיקן בכל אתר חינוכי או כללי הפועל שלא למטרות רווח, ובתנאי שיישמרו זכויות יוצרים ולא ייעשו שינויים במצגות.